Press Releases | Visa

New Detail

Češi si zamilovali platby kartami, zejména bezkontaktními

30/03/2016

Press Release Image

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 30. března 2016 

„Dostupné údaje jasně dokazují dynamický rozvoj bezkontaktních plateb. Češi již běžně bezkontaktně kartami platí a nyní vyžadují další možnosti bezhotovostních plateb, například 

v e-shopech nebo prostřednictvím mobilních telefonů a chytrých hodinek. Proto Visa vyvinula tokenizační službu umožňující vydavatelům karet, obchodníkům a přijímatelům karet inovativní platební metody nové generace, a to při zachování vysokého bezpečnostního standardu, který očekávají,“ říkáMarcel Gajdoš, Country Manager Visa Europe pro Českou republiku
a Slovensko.

„Bezkontaktní platby obecně zvyšují oblíbenost inovativních platebních řešení a tím pomáhají rozšiřovat celkovou paletu bezhotovostních transakcí. Rozvoj elektronických plateb je nejen jedním z dlouhodobých strategických cílů společnosti Visa, ale rovněž efektivním nástrojem pro boj proti šedé ekonomice. Naše aktivity obecně podporují vývoj digitálních bezhotovostních ekonomik,“ dodala Gosia O´Shaughnessy, Regional Managing Director pro střední a východní Evropu.

Platby kartami na vzestupu

Podle výsledků Visa Europe za finanční rok 2015 vzrostl v České republice celkový počet plateb kartami uskutečněnými u obchodníků o 7,4 procent na 224 milionů transakcí. Počet transakcí
na platební kartu vzrostl o 11,4 procent.

Rovněž firemní karty se těší čím dál větší oblibě. Počet plateb u obchodníků se zvýšil o 9,4 procent a jejich celková hodnota vzrostla o 7,46 procent na více než 612 milionů eur. Průměrná hodnota transakce u obchodníka poklesla o 1,74 procent, což svědčí o tom, že jsou firemní karty používány i k úhradě menších částek.

Celková hodnota plateb realizovaných kartami Visa v České republice za období od října 2014 do září 2015 přesáhla 19,3 miliard eur.

Bezkontaktní technologie pomáhají nahrazovat hotovost

Ačkoli se objem výběrů z bankomatu stále pohybuje na úrovni téměř 68 % z celkového objemu transakcí platebními kartami, současný trend nasvědčuje tomu, že se Češi začínají přeorientovávat na bezhotovostní transakce. Podle Visa Europe stojí za rozvojem používání platebních karet zejména možnost hradit v prodejnách menší částky bezkontaktně, dále rostoucí využití karet při platbách v e-shopech a konečně také rozšiřování sítě obchodníků přijímajících platby kartami.

Visa Europe v České republice aktuálně spolupracuje s Komerční bankou a Českou spořitelnou na vývoji mobilních plateb, jejichž uvedení na trh se chystá v blízké budoucnosti. Společnost Visa rovněž intenzivně podporuje rozvoj přijímání platebních karet v nových sektorech, jako jsou například prodejní automaty. Nedávné oznámení o spolupráci se společnostmi Coca-Cola a ČSOB jen potvrzuje, že tento obchodní sektor má velký potenciál stát se dalším z průkopníků bezhotovostních plateb. Visa Europe dále úzce spolupracuje se společnostmi zajišťujícími veřejnou dopravu, aby umožnila platby za jízdné bezkontaktními kartami. Letos bude tato služba zpřístupněna obyvatelům Ostravy a Děčína.