AirRefund

Plaťte své letenky Visa kartou a můžete získat zpět své peníze v případě, že váš let byl zpožděn, zrušen nebo jste se kvůli překročení kapacity nedostali do letadla.

AirRefund

Pokud chcete cestovat po Evropě nebo přes oceán a zaplatíte vaši letenku prémiovou kartou Visa, nemusíte se o své peníze bát, platba kartou je bezpečná a navíc můžete při zrušení, zpoždění či „přeplnění“ vašeho letu získat peníze zpět, a to díky službě AirRefund.

V případě, že jste držiteli prémiových karet Visa Gold, Platinum nebo Infinite, máte nárok na třetinovou slevu z poplatku, který si AirRefund účtuje za úspěšné vyřízení vaší reklamace. Neplatíte nic předem, peníze za reklamovaný let (po odečtení poplatku) jsou po kladném vyřízení žádosti poslány na váš účet.

Podrobná nabídka služby:

  • Služba je přístupná ze stránek https://visacard.airrefund.com/czech/, kde registrujete svůj let a postupujete dle uvedených instrukcí.
  • Nabídka AirRefund je přístupná pro všechny držitele prémiových karet Visa Gold, Platinum a Infinite vydávaných v České republice.
  • Nabídka platí od 1. 1. 2019 do ukončení nabídky při platbě prémiovou kartou Visa Gold, Platinum a Infinite.
  • Nabídka benefitu je zpřístupněna držitelům prémiových karet Visa Gold, Platinum a Infinite starším 18 let.
  • Nabídka benefitu je určena pro prémiové karty Visa Gold, Platinum a Infinite vydané v ČR. Celá částka za nákup produktu musí být uhrazena platnou prémiovou kartou Visa Gold, Platinum a Infinite patřící držiteli příslušné prémiové karty Visa. „
  • Nabídka benefitu (s výjimkou omezení dostupnosti) se řídí standardními podmínkami Air Refund, S.A. a nemůže být kombinována s jinou obdobnou nabídkou, propagací nebo slevou.
  • Nabídka benefitu (včetně hodnoty benefitu) je nepřenosná a nepřipouští žádnou finanční alternativu. Daně a spropitné jsou výhradní zodpovědností zákazníka. Tato nabídka benefitu neopravňuje zákazníka k získání následné slevy při používání karty.
  • Visa si vyhrazuje právo kdykoli nabídku benefitu nahradit, změnit anebo zrušit (aktualizace mohou být zveřejněny na internetových stránkách www.visa.cz).
  • S výjimkou případů úmrtí nebo zranění způsobených zanedbáním povinností anebo podvodu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, Visa a její přidružené společnosti, agenti, účastnící se maloobchodníci, restaurace a další partneři spojení s nabídkou (dále jen „poskytovatelé“) vylučují veškerou odpovědnost a závazky, ztráty, náklady a škody vyplývající z anebo v souvislosti s nabídkou benefitu (včetně omezení v souvislosti s jakýmkoli odložením, zrušením, úpravou, odvoláním nebo změnou této nabídky benefitu a jakýmkoli opomenutím třetí strany nebo jiných poskytovatelů).
  • Nabídka benefitu je poskytována ve spojení s Visa Europe. V případě jakýchkoli komplikací v souvislosti s uplatněním této služby nás kontaktujte na emailu: visaprague@visa.com.