• Digitální řešení Visa

    Rozvíjejte vlastní podnikání díky zkušenostem Visy v oblasti platebních technologií

Žena venku
Placení přes počítač
Žena platící telefonem

Žena se sluchátky
Žena na obědě


Žena v taxíku
Žena píše na tabuli
Muž dokončuje transakci pomocí Visa Paywave