• Visa Ready

    Partnerský program, jehož cílem je zajistit, aby nová generace platebních řešení třetích stran splňovala bezpečnostní normy a specifikace společnosti Visa

Certifikovat mé řešení Visa Ready
Najděte certifikované řešení Visa Ready