Naše investice

Zvyšování úrovně všech a všude prostřednictvím znalostí a nástrojů pro rozvoj dovedností pro spravedlivý přístup k důvěryhodným a pohodlným způsobům pohybu peněz.

Partneři v naší globální komunitě

Practical Business Skills logo

Zdroje pro finanční vzdělávání

Tato globální digitální platforma podporovaná společností Visa poskytuje zdarma vzdělávací zdroje, které pomáhají majitelům malých podniků a mikropodniků založit, řídit a rozvíjet jejich podnikání.

Women's World Banking logo

Posílení podnikání vedené ženami

Toto partnerství s nadací Visa Foundation pomáhá finančně posílit miliony mikropodniků a malých podniků vedených ženami po celém světě.

Hand in Hand International logo.

Podpora mikropodniků v Keni

Naše partnerství s organizací Hand in Hand poskytuje více než 10 000 mikropodniků v Keni, z nichž 75 % vlastní ženy, přístup ke vzdělávání v oblasti podnikání a finančních dovedností a rozšířený přístup k finančním službám.

Visa’s UMKM Bisa! campaign with Gojek logo
VillageCapital logo
IFAD logo with byline phrase Investing in rural people.
TechnoServe logo with byline phrase Business Solutions to Poverty.
Visa’s partnership with IFundWomen displaying grant program winners.
Kiva logo

Zaměstnanci, kteří se podílejí na změně

Visa povzbuzuje a podporuje své zaměstnance, aby ovlivňovali dění způsobem, který je inspirují, ať už jde o dobrovolnictví, dárcovství nebo podporu lidí a komunit v nouzi.

Volno pro dobrovolníka

Zaměstnanci mají 16 hodin dobrovolnické dovolené.

Programy mentoringu a půjček

Naši zaměstnanci pomáhají s mentoringem malých podniků a s programy půjček Kiva.

Dolary pro dobrodince

Zaměstnanci získají 10 dolarů za hodinu dobrovolnické práce, kterou věnují charitě.


Konání měřitelného dobra

Malé podniky a mikropodniky

50 M

V rámci našeho úsilí o digitální rovnost jsme odhodláni v roce 2023 zpřístupnit elektronické bankovnictví 50 milionům malých podniků a mikropodniků po celém světe.

Rovnost a inkluze

500 M

Splnili jsme náš cíl poskytnout do roku 2020 přístup k digitálním platebním účtům 500 milionům lidí bez bankovních služeb a v této práci stále pokračujeme.

Komunita

80 %

V roce 2022 se 80 % našich zaměstnanců zapojilo do programů Visa, aby přispěli svým komunitám.*

* Údaje vzhodnocené během fiskálního roku 2022 (finanční rok 2022), který trvá od října 2021 do září 2022

Objevte nadaci společnosti Visa

Nadace společnosti Visa se snaží podporovat inkluzivní ekonomiky, kde se může dařit všem a všude.