• Iniciativy společnosti Visa ohledně sociálního dopadu

    Společnost Visa se zavázala podporovat inkluzivní, spravedlivý a udržitelný hospodářský růst, který umožňuje prosperovat všude a všem.

Menší podnik

50 M

V rámci našeho úsilí o digitální rovnost jsme odhodláni po celém světě do roku 2023 zpřístupnit elektronické bankovnictví 50 milionům malých podniků a mikropodniků.

Rovnost a inkluze

500 M

Splnili jsme již svůj cíl do roku 2020 poskytnout 500 milionům lidí bez bankovních služeb nebo v nedostatečně obsloužených komunitách přístup k digitálním platebním účtům a nyní v této práci pokračujeme.

Komunita

85 %

Celkem 85 % našich zaměstnanců se podílí na programech Visa , které přinesou prospěch jejich komunitám už ve finančním roce 2021.