Centrum ochrany osobních údajů společnosti Visa

Visa si váží vaší důvěry a respektuje vaše soukromí. Toto centrum vám pomůže pochopit, jak osobní údaje shromažďujeme, používáme a sdílíme. Jsou zde i odkazy, které vám pomohou uplatnit vaše práva.

Globální oznámení o ochraně osobních údajů

Naše Oznámení o globální ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme osobní údaje.
Máme také „oznámení o souborech cookie“ , které vysvětluje naše postupy ohledně shromažďování souborů cookie, tagů a podobných typů online dat.

Zatímco Globální program ochrany osobních údajů společnosti Visa chrání všechny údaje, které shromažďujeme a používáme, některé produkty a platformy Visa mají svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů. Tato oznámení odrážejí požadavky specifické pro dané podnikání, které platí. Při přihlášení si prosím přečtěte oznámení o ochraně osobních údajů publikované na našich webových stránkách a platformách.

Chcete-li podat žádost o uplatnění práv na ochranu osobních údajů podle příslušných právních předpisů, přejděte na náš Portál práv na ochranu osobních údajů.


Kontaktujte globální kancelář ochrany osobních údajů společnosti Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.