Globální oznámení společnosti Visa o ochraně osobních údajů

¹ Přidružené společnosti Visa jsou společnosti, které jsou přímo nebo nepřímo řízeny společností Visa U.S.A. Inc. nebo její mateřskou společností Visa Inc. prostřednictvím vlastnictví – například Visa International Service Association, Visa Worlwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation a Verifi, Inc.

V závislosti na našem vztahu a interakci s vámi mohou kategorie osobních údajů zahrnovat následující:

 • Kontaktní údaje: patří sem vaše jméno, uživatelské jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, mobilní číslo a názvy profilů na sociálních sítích spolu s dalšími osobními identifikátory.
 • Transakce a finanční informace – patří sem:
  • informace o vaší kartě, včetně 16místného čísla platební karty, které je také známé jako číslo osobního účtu neboli „PAN“, související nefinanční identifikátor známý jako referenční číslo platebního účtu nebo token „PAR“ a datum vypršení platnosti, kód služby, údaje o ověření PIN a CVV; a
  • informace o vašich transakcích, včetně data, času, místa a částky transakce a informace o obchodníkovi. To může v některých případech také zahrnovat údaje na úrovni jednotlivých položek a fakturační a dodací informace.
 • Informace o vztazích zahrnují informace o vašich nákupních a platebních preferencích a jiné informace, které nám pomohou vám nabídnout vám přizpůsobený obsah, jedná se například o:
  • demografické údaje, jako je věk a rodinný stav;
  • pravděpodobnost, že vás mohou zajímat určité nákupy nebo životní události a jiná skóre náchylnosti; a
  • údaje z profilů na sociálních sítích a informace o vašich zájmech.
 • Informace o interakci – patří sem informace o vaši interakci se společností Visa, například:
  • informace shromážděné při vaší účasti na propagačních akcích nebo programech, jako jsou informace o účtu věrnostního programu;
  • informace o programu výhod karet, včetně kvalifikačních údajů a souvisejících záznamů;
  • informace shromažďované, když nás kontaktujete, například když kontaktujete náš zákaznický servis;
  • přihlášení návštěvníků;
  • informace shromažďované, když se účastníte akcí sponzorovaných společností Visa, jako jsou údaje související s cestováním vaším a vašich společníků shromážděné na těchto akcích;
  • Další informace, které nám poskytnete, jako jsou údaje shromážděné pro ověření spotřebitele (např. hesla nebo bezpečnostní otázky k účtu).
 • Biometrické identifikátory – mohou sem patřit údaje o rozpoznávání obličeje, otisky prstů, načasování stisknutí kláves, poloha rolování a údaje o chování nebo jiné fyzické vzorce, například když se rozhodnete používat biometrické ověřování u společnosti Visa nebo jejích klientů.
 • Data obchodních zákazníků – patří sem informace o roli ve vaší společnosti, vaše oprávnění používat produkty nebo služby a oprávnění zadávat objednávky, podrobnosti o kvalifikaci zákazníků/dodavatelů a další údaje, které s námi sdílíte v souvislosti se vztahem.
 • Odvozené a sekundární informace – odvozujeme a získáváme datové prvky analýzou našich vztahů a transakčních informací. Můžeme například generovat tendence, atributy anebo skóre pro marketingové, bezpečnostní nebo podvodné účely.
 • Online a technické informace – patří sem informace týkající se vaší interakce s našimi webovými stránkami, aplikacemi nebo reklamami, včetně IP adresy, identifikátorů zařízení, nastavení, vlastností, reklamního ID, historie procházení, protokolů webových serverů, záznamů protokolů serverů, záznamů protokolů aktivit, načasování stisknutí kláves a dalších informací shromážděných pomocí souborů cookie a podobných technologií.
 • Zvukové a obrazové informace – patří sem zvukové, elektronické, obrazové nebo podobné informace týkající se vašich interakcí s námi, včetně fotografií, video obrázků, kamerových záznamů, záznamů call centra, záznamů monitorování hovorů a hlasových zpráv.
 • Státem vydaná identifikační čísla – patří sem rodné číslo, číslo řidičského průkazu, číslo pasu a jiné státem vydané identifikátory, které mohou být potřebné pro dodržování předpisů nebo vzhledem k povaze vztahu.
 • Geolokační informace – mohou zahrnovat přesné geolokační informace, které můžeme automaticky shromažďovat z vašeho mobilního zařízení, pokud se rozhodnete, že nám umožníte je shromažďovat.
 • Profesní a pracovní informace – patří sem informace související s profesí nebo zaměstnáním zaměstnanců a potencionálních zaměstnanců, včetně údajů o žadatelích a životopisech, jako je vzdělání a pracovní minulost; informace o kvalifikacích na danou pozici, jako jsou dovednosti a doklady; profesní zájmy a cíle; informace shromážděné pro kvalifikaci zaměstnanců, jako je dokumentace o právu na práci; a reference.
 • Údaje o dodržování předpisů – patří sem záznamy uchovávané za účelem prokázání dodržování platných předpisů, záznamy týkající se preferencí spotřebitelů, jako je vaše přihlášení a odhlášení marketingových programů, a záznamy týkající se žádostí o práva subjektů údajů.

Některé osobní údaje v těchto kategoriích mohou být v některých jurisdikcích považovány za citlivé osobní údaje.

V závislosti na našem vztahu a interakci s vámi můžeme osobní údaje o vás shromažďovat z různých zdrojů. Tyto zdroje mohou zahrnovat:

 • Vaše finanční instituce, vydavatele platebních karet, obchodníky, zprostředkovatele plateb a další partnery, když používáte platební produkt značky Visa nebo když jednáme jejich jménem, například když klepnete na kartu Visa;
 • Vás, například když se zaregistrujete do nabídkových programů propojení karet od společnosti Visa nebo partnera ve společné propagaci, zaregistrujete se do řešení Visa typu click-to-pay (kliknutím zaplatit) nebo nám poskytnete odpovědi v průzkumu;
 • váš počítač nebo zařízení při interakci s našimi platformami, webovými stránkami a aplikacemi nebo prostřednictvím jiných automatických technologií, například když zaznamenáváme hovory do našeho call centra a používáme sledovací kamer v našich zařízeních; a
 • další třetí strany, včetně agregátorů údajů, společností sociálních sítí a dalších veřejně dostupných zdrojů. Kromě toho mohou být profesní a pracovní informace shromažďovány z vašich referencí a od třetích stran, které nám pomáhají provádět interní vyšetřování a prověřování spolehlivosti; údaje o obchodních zákaznících mohou být shromažďovány od vašeho zaměstnavatele, organizátorů veletrhů a konferencí a společností poskytujících profesionální služby.

Účel shromažďování a sdílení
Kategorie osobních údajů
Právní základ pro zpracování
(pokud to vyžadují platné právní předpisy)
Provozovat sítě elektronických plateb Visa (včetně autorizace, zúčtování a vypořádání transakcí, a pro bezpečnostní prvky), umožňovat platební transakce a pro související účely, jako například pro ověření, řešení sporů, předcházení podvodům a bezpečnost
 • Kontaktní informace
 • Transakce a finanční informace
 • Informace o vztahu
 • Informace o interakci
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodních zákazníků
 • Odvozené a sekundární informace
 • Online a technické informace
 • Zvukové a obrazové informace
 • Vládou vydaná identifikační čísla
 • Geolokační informace
 • Údaje o dodržování předpisů
 • Plnit smlouvu, jejíž jste stranou, například smlouva s vámi, nebo v případě potřeby k plnění smlouvy mezi vámi a obchodníkem nebo mezi vámi a finanční institucí nebo jiným subjektem, který vaši kartu vydal, v případech, kdy Visa poskytuje platební služby nebo působí jako zpracovatel údajů
 • Dodržovat zákony a předpisy, které se na nás vztahují po celém světě
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních, jako je ochrana vás, nás nebo jiných před hrozbami (jako jsou bezpečnostní hrozby nebo podvody); umožnění nebo správa našeho podnikání, jako je kontrola kvality, dodržování předpisů, konsolidované výkaznictví a zákaznický servis; správa firemních transakcí, jako jsou fúze nebo akvizice; a pochopení a zlepšování našich obchodních vztahů nebo vztahů se zákazníky obecně

Poskytování produktů, služeb, programů nebo informací, které požadujete od společnosti Visa, a pro související účely, jako je stanovení způsobilosti a zákaznický servis
 • Kontaktní informace
 • Transakce a finanční informace
 • Informace o vztahu
 • Informace o interakci
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodních zákazníků
 • Odvozené a sekundární informace
 • Online a technické informace
 • Zvukové a obrazové informace
 • Vládou vydaná identifikační čísla
 • Geolokační informace
 • Údaje o dodržování předpisů
 • Plnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou tak, jak je popsáno výše
 • Dodržovat zákony a předpisy, které se na nás vztahují po celém světě
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních tak, jak je popsáno výše

Poskytovat služby našim klientům. Pokud se například přihlásíte do věrnostního programu nějakého vydavatele karty nebo obchodníka, zpracujeme údaje o karetních transakcích k výpočtu vašich odměn a poskytnutí cílených nabídek od klienta.
 • Kontaktní informace
 • Transakce a finanční informace
 • Informace o vztahu
 • Informace o interakci
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodních zákazníků
 • Odvozené a sekundární informace
 • Online a technické informace
 • Zvukové a obrazové informace
 • Vládou vydaná identifikační čísla
 • Geolokační informace
 • Údaje o dodržování předpisů
 • Plnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou tak, jak je popsáno výše
 • Dodržovat zákony a předpisy, které se na nás vztahují po celém světě
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních tak, jak je popsáno výše

Provozovat Visa řešení jako click to pay, včetně registrace do řešení, abyste mohli zůstat přihlášení na vašem zařízení (pokud jste si to zvolili), odhlásit se pomocí tohoto řešení, integrovat jiné digitální peněženky (pokud jste si tuto službu zvolili) a účastnit se programů, které s tímto řešením souvisí
 • Kontaktní informace
 • Transakce a finanční informace
 • Informace o vztahu
 • Informace o interakci
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodních zákazníků
 • Odvozené a sekundární informace
 • Online a technické informace
 • Zvukové a obrazové informace
 • Vládou vydaná identifikační čísla
 • Geolokační informace
 • Údaje o dodržování předpisů
 • Plnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou tak, jak je popsáno výše
 • Dodržovat zákony a předpisy, které se na nás vztahují po celém světě
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních tak, jak je popsáno výše

Spravovat průzkumy, věrnostní programy, loterie, soutěže a akce
 • Kontaktní informace
 • Transakce a finanční informace
 • Informace o vztahu
 • Informace o interakci
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodních zákazníků
 • Odvozené a sekundární informace
 • Online a technické informace
 • Zvukové a obrazové informace
 • Vládou vydaná identifikační čísla
 • Geolokační informace
 • Údaje o dodržování předpisů
 • Plnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou tak, jak je popsáno výše
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních tak, jak je popsáno výše

Na základě vašich voleb doručovat marketingová sdělení, personalizované nabídky a zájmově orientované reklamy
 • Kontaktní informace
 • Transakce a finanční informace
 • Informace o vztahu
 • Informace o interakci
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodních zákazníků
 • Odvozené a sekundární informace
 • Online a technické informace
 • Zvukové a obrazové informace
 • Geolokační informace
 • Údaje o dodržování předpisů
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních, jako je zasílání pro vás důležitých zpráv a nabídek

Plnit, rozvíjet nebo udržovat náš obchodní vztah s vámi anebo vaší společností
 • Kontaktní informace
 • Transakce a finanční informace
 • Informace o vztahu
 • Informace o interakci
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodních zákazníků
 • Odvozené a sekundární informace
 • Online a technické informace
 • Zvukové a obrazové informace
 • Vládou vydaná identifikační čísla
 • Geolokační informace
 • Údaje o dodržování předpisů
 • Plnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou tak, jak je popsáno výše
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních tak, jak je popsáno výše

Usnadnit váš zaměstnanecký nebo smluvní vztah s námi nebo vás vyhodnotit na pozici, včetně obvyklých účelů oddělení lidských zdrojů, řízení rizik a dodržování předpisů
 • Kontaktní informace
 • Informace o vztahu
 • Informace o interakci
 • Biometrické identifikátory
 • Online a technické informace
 • Zvukové a obrazové informace
 • Vládou vydaná identifikační čísla
 • Profesní a pracovní informace
 • Údaje o dodržování předpisů
 • Plnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou tak, jak je popsáno výše
 • Dodržovat zákony a předpisy, které se na nás vztahují po celém světě
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních tak, jak je popsáno výše

Porozumět tomu, jak vy a ostatní používáte naše produkty, k analýze a modelování a k tvorbě obchodní inteligence a poznatků a k pochopení ekonomických trendů
 • I když mohou být pro tyto činnosti použity určité informace, jako jsou transakce a finanční informace, informace o vztazích, informace o interakci, online a technické informace a geolokační informace, konečný výsledek nepředstavuje osobní údaje.
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních tak, jak je popsáno výše

Vytvářet neosobní, neidentifikovatelné, anonymizované nebo souhrnné datové soubory, které se používají pro vývoj produktů a poskytování poradenských služeb klientům
 • I když mohou být pro tyto činnosti použity určité informace, jako jsou transakce a finanční informace, informace o vztazích, informace o interakci, online a technické informace, konečný výsledek nepředstavuje osobní údaje.
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních tak, jak je popsáno výše

Podporovat naše každodenní obchodní účely, jako je vedení účtů, kontrola kvality, správa webových stránek, kontinuita podnikání a obnova po havárii, bezpečnost a předcházení podvodům, řízení společnosti, výkazy a dodržování právních předpisů, analýzy a výzkum, vymáhání smluv a správa jiných smluv a poskytování požadovaných produktů a služeb*
 • Kontaktní informace
 • Transakce a finanční informace
 • Informace o vztahu
 • Informace o interakci
 • Údaje obchodních zákazníků
 • Odvozené a sekundární informace
 • Online a technické informace
 • Zvukové a obrazové informace
 • Vládou vydaná identifikační čísla
 • Geolokační informace
 • Profesní a pracovní informace
 • Informace o dodržování předpisů
 • Plnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou tak, jak je popsáno výše
 • Dodržovat zákony a předpisy, které se na nás vztahují po celém světě
 • Pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů ostatních tak, jak je popsáno výše
V příslušných případech můžeme osobní údaje zpracovávat také s vaším souhlasem. Můžeme se například spoléhat na váš souhlas, pokud to vyžadují právní předpisy, abychom vám mohli poskytovat marketingovou komunikaci.

„Každodenní obchodní účely“ zahrnují následující obchodní účely a související účely, pro které mohou být osobní údaje použity:

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit:

 • našim pobočkám;
 • poskytovatelům služeb pro účely poskytování služeb;
 • finančním institucím, obchodníkům, zpracovatelům plateb a dalším třetím stranám, které podléhají příslušným omezením důvěrnosti a používání, pro účely umožnění vašich plateb, řízení podvodů a rizik, poskytování a vývoj produktů a služeb a podpory našich každodenních obchodních účelů; 
 • třetím stranám, jako jsou reklamní partneři třetích stran, které mohou používat údaje shromážděné soubory cookie a podobnými prostředky, aby nám pomohly s našimi online reklamními programy;
 • státním orgánům;
 • náborovým agenturám a vašim referencím (pro profesní a pracovní informace); a
 • vaší společnosti a jejím přidruženým společnostem (pro údaje obchodních zákazníků).

Osobní údaje můžeme také zpřístupnit, pokud to vyžadují právní předpisy, například orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům nebo soudům, nebo pokud to povoluje zákon, například když prodáváme nebo převádíme obchodní aktiva, vymáháme naše smlouvy, chráníme náš majetek nebo práva, majetek nebo bezpečnost ostatních nebo podle potřeby pro audity, dodržování předpisů a řízení společnosti.