Dobrovolnictví členů týmu Visa

Angažované občanství

Pomáháme zlepšovat životy a posilovat komunity

Občanství

Jsme odhodláni ke společenské odpovědnosti na celém světě. Reagujeme na období krize a pracujeme na zajištění zdraví a života našich místních komunit.


cover image
cover image
Skupina rwandských dětí
Dobrovolníci na pláži s pytli na odpadky

Dobrovolníci z řad zaměstnanců Visa
Dobrovolníci Visa v korejských pekárnách