Společně můžeme pro svou planetu udělat víc

Dosáhli jsme uhlíkové neutrality svého provozu a přešli jsme 100% na elektřinu z obnovitelných zdrojů.¹ Nyní pracujeme na přispívání k udržitelnosti obchodu, na podpoře urgentních klimatických opatření a na přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství.

20 000 osob, 100% závazek udržitelnosti

Pracujeme na minimalizaci environmentálního vlivu provozu našich kanceláří či datových center a obchodních aktivit.¹

Volíme si partnery, kteří s námi sdílejí cíle z hlediska udržitelnosti

Udržitelnost je nedílnou součástí našich partnerství a iniciativ, od nabídky možností podporujících udržitelnost u předplacených karet přes kalkulaci stopy CO2 při každé zákaznické transakci až po usnadnění udržitelnosti cestování a veřejné dopravy na celém světě.