Každý si zaslouží stejnou šanci

Snažíme se zlepšovat postavení žen, osob barevné pleti a komunit LGBTQ+, protože každý si zaslouží stejnou šanci ekonomicky prosperovat.

Vytváříme příležitosti pro všechny, všude.

Každý den nalézáme nové způsoby, jak zapojit více jednotlivců, komunit a malých podniků do globálního hospodářství.

Inkluzivnější svět začíná u inovací


2021 a dále

Vytváříme prostředí, kde lidé oceňují rozmanitost zázemí a pohledů a kde podporujeme úspěchy našich zaměstnanců.